Site pictogram Eindhoven Airport

Paspoortcontrole en ticketcontrole

Douane Eindhoven AirportVertrek je naar het buitenland? Dan dien je in de meeste gevallen een geldig reisdocument te kunnen tonen. Dit geldt echter niet voor een reis naar één van de Schengenlanden. Schengenlanden zijn landen die zich hebben aangesloten bij het Schengenverdrag. De landen hebben gezamenlijke afspraken gemaakt over onder meer asielbeleid, visumbeleid en samenwerking tussen justitie en politie.

Binnen het Schengengebied is er geen grenscontrole voor personen. In totaal zijn er 26 Schengenlanden. Het overgrote deel (22 lidstaten) is lid van de Europese Unie (EU). Daarnaast zijn er 4 Schengenlanden die niet tot de EU behoren. Hieronder treft u een overzicht van de landen die zich hebben geconformeerd aan het Schengenverdrag en maken dus deel uit van het Schengengrondgebied:

België
Denemarken
Duitsland
Estland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Hongarije
Italië
Letland
Liechtenstein
Litouwen
Luxemburg
Malta
Nederland
Noorwegen
Oostenrijk
Polen
Portugal
Slovenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
IJsland
Zweden
Zwitserland

Ierland en Groot-Brittannië zijn geen onderdeel van het Schengengrondgebied. De landen hebben ervoor gekozen om hun eigen grenscontrole te behouden. Bulgarije, Cyprus, Kroatië en Roemenië maken nog geen deel uit van het Schengengebied.

Klik hier voor alle bestemmingen vanaf Eindhoven Airport.

Geldig reisdocument binnen Schengengebied
Wanneer u reist binnen het Schengengebed dient u altijd een geldig reisdocument in bezit te hebben en te kunnen tonen. U valt namelijk onder de vreemdelingenwetgeving van het land waar u in verblijft of doorheen reist. U moet zich daarom kunnen legitimeren en over een geldig reisdocument beschikken.

Op de luchthaven wordt, indien u reist naar een Schengenland, alleen uw ticket gecontroleerd. Hier is geen Koninklijke Marechaussee die uw paspoort controleert. Reist u naar een niet-Schengenland, dan worden uw paspoort en ticket bij de controlepost gecontroleerd door de Koninklijke Marechaussee.

Hulp bij paspoortproblemen
Iedere passagier dient te allen tijde een geldig paspoort of Europese identiteitskaart bij zich te hebben in verband met de identificatieplicht. Meer informatie is te vinden op www.paspoortinformatie.nl

Voor meer informatie over het meenemen van bagage bij vertrek vanaf Eindhoven Airport klikt u hier.

Mobiele versie afsluiten